Từ 07/2021: Phuket mở cửa đón du khách quốc tế mà không cần cách...

Phuket sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế quay trở lại từ ngày 01 tháng 07 năm 2021, du khách sẽ không...

Recent Posts

- Advertisement -